Logistika zákazníka a dodávatelia

Úzka spolupráca pri konceptoch služieb so zákazníkmi a dodávateľmi


Ponuka logistických služieb pre zákazníka

Nissens Cooling Solutions ponúka komplexnú podporu a sieť podpory v globálnej miere. Vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam chladenia, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre jednotlivého zákazníka, kladieme dôraz na zabezpečenie rýchlej a hladkej transakcie prostredníctvom logistického konceptu zákazníka.

V rámci výrobných a montážnych zariadení v Európe, Ázii a v Amerike organizujeme efektívne logistické koncepty. Zároveň ponúkame služby EDI a na mieru prispôsobené systémy balenia, čo napomáha k rýchlemu a bezpečnému dodaniu. Zariadenia na podporu predaja a sklady máme na troch kontinentoch, čo pre našich zákazníkov zaručuje výhody v podobe rýchleho prístupu a vysokej dostupnosti produktov.


 

Silné a prínosné riadenie a rozvoj dodávateľov

Naše silné zameranie sa na riadenie dodávateľov svedčí o ich význame pri zabezpečovaní včasných dodávok a vysokokvalitných výrobkov. Na základe dodávateľských a nákupných pravidiel spoločnosti Nissens Cooling Solutions, ktoré sa sústreďujú na požiadavky na kvalitu, etiku, environmentálne záväzky a štandardy spolupráce, sa s partnermi usilujeme o vytvorenie dlhodobých a užitočných partnerstiev.

Ako integrovanú súčasť nášho riadenia kvality a dodávateľov využívame kompetentné globálne tímy kvalitárov z oddelenia SQE, ktorí cestujú po celom svete a hodnotia, overujú a dokumentujú kvalitu a výkonnosť našej dodávateľskej siete.