Skúšobné laboratórium Nissens

Komplexný balík služieb skúšania, simulácie, overovania a dokumentácie


Našimi zákazníkmi sú poprední svetoví výrobcovia priemyselných zariadení, a preto spoločnosť Nissens Cooling Solutions cíti potrebu ponúkať spolu s našimi prispôsobenými riešeniami chladenia aj možnosti skúšania produktu, simulácie, overovania a dokumentácie.

V našich moderných a špičkovo vybavených interných skúšobných laboratóriách vykonávame najrozmanitejšie skúšky materiálové, mechanické, dimenzionálne, tepelné, skúšky odolnosti a kompletné na mieru prispôsobené skúšky.

Okrem toho vykonávame aj skúšky v spolupráci s uznávanými externými partnermi. Na záver interných aj externých skúšok sa spracuje kompletná dokumentácia o skúške, súčasťou ktorej sú výsledky aj dôkazy na overenie.


 

SKÚŠANIE A OVEROVANIE

Nissens má bohaté skúsenosti so skúšaním a overovaním. Uplatňujeme vysoké požiadavky na formálne postupy skúšania. Skúšky smú vykonávať výhradne kompetentní a špeciálne vyškolení zamestnanci, ktorí prevezmú zodpovednosť za vyhodnotenie a analýzu výsledkov našich skúšok.