Pridajte sa k Nissens – váš ďalší kariérny posun

Prinášanie rozdielu popredným svetovým spoločnostiam: skvelý priestor niečomu sa priučiť


Nábor

Nissens Cooling Solutions je rastúca organizácia a zamestnávame talenty s potenciálom, ako aj manažérov/špecialistov s osvedčenými výsledkami. Sme atraktívnou spoločnosťou s neformálnou atmosférou, ktorá každému zamestnancovi ponúka možnosť presadiť sa a mať vplyv na naše každodenné obchodné aktivity a budúci rozvoj. 

Do hľadania a prilákania budúcich zamestnancov Nissens Cooling Solutions vkladáme srdce aj myseľ. Využívame profesionálny náborový proces, ktorý zahŕňa úvodné aj následné pohovory, osobnostné testy a zameranie sa na rozhovor a komunikáciu, kde rešpekt voči našim kandidátom predstavuje štartovaciu čiaru nášho prístupu k procesu spôsobom, ktorého stredobodom sú práve ľudia.

Môžete nás kontaktovať na adrese hr@nissenscoolingsolutions.com – aj v prípade, že sa s nami chcete podeliť o svoj životopis. Ponúkame maximálnu dôvernosť a ochranu osobných údajov.  

Vďaka úplnej globálnej hodnotovej sieti ponúkame náročné pozície v mnohých funkčných oblastiach:


 • Výskum a vývoj
 • Dizajnový vývoj
 • Technológie
 • Technické spravovanie účtov
 • Skúšanie a overovanie
 • Projektový manažment
 • Predaj a riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Služby zákazníkom
 • Globálny dodávateľský reťazec
 • Sourcing a rozvoj dodávateľov
 • Plánovanie a logistika
 • Kvalita
 • Výroba
 • Marketing a komunikácia
 • Financie
 • Ľudské zdroje a správa
 • IT

 

Ochrana vašich osobných údajov pri náborových procesoch spoločnosti Nissens Cooling Solutions

Vaše osobné údaje, ktoré nám zveríte pri uchádzaní sa o zamestnanie v spoločnosti Nissens Cooling Solutions, považujeme za veľmi dôležité.

Počas náborového procesu vaše osobné údaje starostlivo zaregistrujeme a v rámci našej organizácie s nimi budeme zaobchádzať s vážnosťou.

Počas našich náborových procesov by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že sa môžeme rozhodnúť využiť možnosť nahliadnuť na vaše verejné profily na sociálnych médiách, ako napríklad LinkedIn a Facebook.

Ak si neželáte, aby sme využili túto možnosť, žiadosť o zamestnanie, ktorú ste nám poslali, môžete stiahnuť do troch dní od doručenia nášho potvrdenia o prijatí vašej žiadosti o zamestnanie. Ak chcete svoju žiadosť o zamestnanie stiahnuť, pošlite e-mail na adresu hr@nissenscoolingsolutions.com.

Po dokončení náborového procesu budú vaše osobné údaje vymazané, pokiaľ nám neposkytnete písomné vyhlásenie o súhlase, v ktorom dáte spoločnosti Nissens Cooling Solutions povolenie na uchovanie vášho životopisu na časovo obmedzené obdobie. Vaše osobné údaje budeme môcť uchovávať aj naďalej iba po obnovení vášho súhlasu.

Prijatie do zamestnania

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions stavia na silnej firemnej kultúre a odmeňujúcej medzifunkčnej a medzištátnej spolupráci.

Ako neustále rastúca globálna spoločnosť s organizáciami a spolupracovníkmi na troch kontinentoch sa k privítaniu nových kolegov do spoločnosti staviame s pokorou.

Adaptácia a motivácia každého nového zamestnanca patrí medzi naše povinnosti.

Kľúčovú úlohu pri zabezpečení dobrého procesu adaptácie zohrávajú naši súčasní zamestnanci. Vďaka ich znalostiam, skúsenostiam, motivácii a vášni pre spoločnosť Nissens Cooling Solutions a zákazníkov a trhy, ktorým slúžia, sú známi tým, že sú veľkým a cenným prínosom pre každého nového zamestnanca v spoločnosti Nissens Cooling Solutions.

Aby sme sa uistili, že noví členovia nášho tímu rýchlo zapadnú a stanú sa integrálnou súčasťou našej organizácie, investujeme do dobrého procesu začlenenia:


 • Ponúkame náš uvítací balíček – prvý kontakt so spoločnosťou Nissens Cooling Solutions
 • Získavanie informácií a budovanie sietí prostredníctvom nášho formalizovaného programu adaptácie
 • Formovanie pracovnej platformy prostredníctvom relácií na uvedenie do funkcie vo vlastnom oddelení a iných funkčných oblastiach
 • Prekonávanie bariér – vychutnávanie si obedov a podujatí s kolegami
 • Zabezpečenie integrácie a dobrého pocitu prostredníctvom následných činností po adaptácii