Kvalita

Silný dôraz na kvalitu a výkon v rámci celého hodnotového reťazca


Nissens Cooling Solutions má vo svete pozíciu popredného poskytovateľa riešení chladenia a je preferovaným poskytovateľom chladenia pre segment obnoviteľnej energie a širokú ponuku priemyselných aplikácií. Dôkazom toho sú mnohé uznávané certifikáty kvality.

Súlad s formalizovaným modelom APQP a s procesom stage-gate-process sú dôkazom našej snahy o integráciu kvality do procesov od začiatku až do konca, a to jednak v oblasti inžinieringu, dodávateľského reťazca, činností, ale aj v ostatných funkčných oblastiach spoločnosti Nissens Cooling Solutions.

 

Podobne ako sa zameriavame na poskytovanie vysokokvalitných riešení, vysoký dôraz kladieme aj na zabezpečenie optimálneho výkonu dodávateľov a ich vývoja. Náš globálny tím z oddelenia SQE cestuje po celom svete, aby posúdil, skontroloval a zadokumentoval kvalitu a výkon našej dodávateľskej siete. Ide o integrovanú súčasť správy dodávateľov a stratégie zameranej na celkovú kvalitu.