Nepochybný dodávateľ pre solárne aplikácie

Osvedčený výkon v segmente obnoviteľnej energie


Rovnako ako pri veternej energii, cenovo efektívnym zdrojom napájania sa stáva aj ďalší systém obnoviteľnej energie. Solárna energia si obľubu získava vďaka čistým a rozsiahlym solárnym inštaláciám, ktoré neprodukujú emisie.

Problémy chladenia spojené so segmentom veternej energie a priemyselným solárnym segmentom sú si veľmi podobné. Znamená to, že priemyselné solárne systémy môžu ťažiť z výkonu overenej technológie chladenia v prípadoch veterných turbín na pevnine aj na mori.

Vďaka viac než 30-ročným skúsenostiam v oblasti veternej energie sa spoločnosť Nissens Cooling Solutions rozvíja na prirodzeného dodávateľa na mieru pripravených riešení chladenia určených pre celosvetovo sa rozpínajúci solárny priemyselný segment. Najväčší podiel na tom majú práve naše vždy správne riešenia.

Naša hodnota návrhov je založená na rôznorodosti plne prispôsobených chladiacich komponentov, chladiacich systémov a chladiacich modulov.


 

Pokročilé riešenia chladenia pre rôzne potreby chladenia

Kategórie produktov spoločnosti Nissens Cooling Solutions v solárnom odvetví