AluXsafe

Bezpečnostný výmenník tepla transformátora

Bezpečnostný výmenník tepla AluXsafe od spoločnosti Nissens Cooling Solutions predstavuje mimoriadne vhodný konštrukčný prvok na použitie ako integrovaná súčasť systému chladenia transformátora, za čo vďačí dizajnu s dvoma samostatnými okruhmi.

Prostredníctvom AluXsafe spoločnosť Nissens Cooling Solutions eliminovala riziko zmiešania vody a oleja, pretože tieto dve médiá boli úplne oddelené vzduchovou komorou. V prípade netesnosti na strane vody/glykolu bude voda unikať do vzduchového kanála a vypustí sa cez výmenník tepla bez toho, aby vnikla do olejového obvodu transformátora. AluXsafe od Nissens Cooling Solutions tak zabráni poškodeniu transformátora vodou/glykolom.

Vďaka celohliníkovému vyhotoveniu a použitiu turbulátorovej technológie ponúka AluXsafe, v porovnaní s bežnými výmenníkmi tepla na trhu, mnohé výhody.

ALUXSAFE PONÚKA:

  • nízku hmotnosť a kompaktný dizajn,
  • vysoký prenos tepla,
  • špičkovú účinnosť a výkon,
  • 100 % zníženie rizika zmiešania vody a oleja (úplné oddelenie oboch médií),
  • na mieru prispôsobené riešenia.