Čerpacie stanice

Úplné systémové riešenie, ktoré je na 100 % navrhnuté pre danú úlohu

Ak si za svojho dodávateľa čerpacích staníc zvolíte Nissens Cooling Solutions, zabezpečíme prispôsobenie a kompletné produktové riešenie, ktoré bude na 100 % vyhovovať špecifickým potrebám daného využitia. Znamená to, že ponúkame na mieru prispôsobené riešenie, v rámci ktorého čerpadlo a zvyšok chladiaceho systému vytvárajú jeden integrovaný a optimalizovaný systém.

Inteligentný výber komponentov čerpadiel spoločnosťou Nissens Cooling Solutions sa postará o vysokú dostupnosť a nízku potrebu údržby. Vďaka týmto ukazovateľom sa optimalizujú aj celkové náklady na vlastníctvo/znížia sa vyrovnané náklady na energiu. Na základe kompaktného dizajnu rozvodov a potrubí našich čerpacích staníc je zoznam výhod jasný.

ČERPACIE STANICE PONÚKAJÚ:

  • kompaktný systém a dizajn,
  • jednoduchú montáž,
  • dlhú životnosť,
  • jednoduchú údržbu,
  • na mieru prispôsobené riešenia.