Moduly chladiča

Kompletné moduly pre veterné turbíny na pevnine aj na mori

Kompletný modul chladenia Nissens Cooling Solutions je založený na pasívnom chladení, ktoré umožňuje optimálne využitie rýchlosti vetra, čím sa predchádza využitiu ventilátorov a motorov. Očividnou výhodou riešenia chladenia bez ventilátorov a motorov je vyššia prevádzková spoľahlivosť, pretože odpadá nutnosť údržby motora a eliminuje sa riziko jeho porúch.

Investícia spoločnosti Nissens Cooling Solutions do pasívneho chladenia sa odzrkadľuje na špeciálne vyvinutom type chladiča určeného na pasívne chladenie a tiež na jedinečnom dizajne rebier na mieru prispôsobených chladičov používaných pri pasívnom chladení. Tieto výhody zvyšujú účinnosť chladiča a prispievajú k zjednodušeniu procesu čistenia chladiča.

Vďaka procesu výroby a zostavenia modulu chladiča výlučne v našich zariadeniach je zabezpečené úplne zosúladenie riadenia všetkých rozhraní. Okrem toho dokáže Nissens Cooling Solutions poskytovať celý modul chladenia priamo z výrobnej haly na miesto inštalácie veternej turbíny.

Hlavné komponenty chladiaceho modulu Nissens Cooling Solutions:

  • chladič
  • montážny rám
  • oceľové diely
  • potrubie
  • ventily
  • kryt zo sklenených vláken
  • Na vyžiadanie zákazníka sú k dispozícii aj ďalšie komponenty a vlastnosti.