Riešenia chladenia pre reguláciu klímy vo veterných turbínach na pevnine a na mori

Jedinečná správa teploty prostredníctvom jedinečných produktových návrhov regulácie klímy

Správa teploty a regulácia klímy vo veľkých a moderných veterných turbínach sú čím ďalej, tým náročnejšie. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky pevninových aj námorných veterných turbín je potrebná inštalácia správnej technológie, ktorá zabráni nadmernému prehrievaniu hlavných komponentov veterných turbín.

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions zabezpečuje účinnú reguláciu klímy v gondole veternej turbíny pomocou vetrania ventilátormi a filtrami v spojení s priamym vzduchovým chladením.

Špeciálne sa zameriava na vytváranie riešení chladenia, ktoré majú nízku hmotnosť, sú malé a neobsahujú netesnosti. Tieto riešenia sú určené pre účinnú a spoľahlivú reguláciu klímy a stali sa integrovanou súčasťou fázy návrhu produktov.

V rámci nášho aktuálneho plnohodnotného návrhu ponúkame pre potreby regulácie klímy chladiace komponenty aj chladiace systémy.


 

Výber produktov spoločnosti Nissens Cooling Solutions v oblasti regulácie klímy