Chladenie transformátorov vo veterných turbínach na mori a na pevnine

Jedinečné bezrizikové riešenia chladenia so zameraním na spoľahlivosť a bezpečnosť 

Nissens Cooling Solutions ponúka pre veterné turbíny na mori aj na pevnine olejové chladenie transformátorov s nepriamym vodným alebo vzduchovým chladením.

Riziko kontaminácie oleja vodou nemusí viesť iba k znečisteniu, no zároveň môže spôsobiť skrat transformátora, čo môže byť predpokladom pre explóziu a následné zrútenie samotnej veže. To by mohlo predstavovať aj riziko pre bezpečnosť ľudí. 

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions vyvinula jedinečné riešenia zamerané špecificky na bezpečné a účinné chladenie transformátorov veterných turbín na mori aj na pevnine, v rámci ktorých sa nevyužívajú žiadne spoločné okruhy pre olej a vodu. 

Dostupné sú priame aj nepriame spôsoby chladenia. Odporúčame však využitie nepriamych riešení, ktorých výhodou je ich výrazná synergia s vodným chladením konvertorov a generátorov. Plnohodnotný návrh Nissens Cooling Solutions zahŕňa chladiace komponenty aj systémy.


 

Výber produktov spoločnosti Nissens Cooling Solutions v oblasti chladenia transformátora